.

Posadzka parkingowa

Przeznaczona do zabezpieczenia nawierzchni parkingów i garaży.

Chroni przed działaniem wody, soli oraz związków chemicznych takich jak: olej silnikowy, olej napędowy, benzyna, płyn do chłodnic czy kwas akumulatorowy. Faktura wykonanej nawierzchni jest przeciwpoślizgowa. System można poddawać dynamicznym obciążeniom mechanicznym jak również cyklicznym obciążeniom temperaturowym.


Podstawowe zalety:
- Wodoszczelne zabezpieczenie dla konstrukcji obiektu
- Wysoka elastyczność i zdolność do przenoszenia rys
- Wysoka odporność na ścieranie
- Antypoślizgowość
- Odporność chemiczna
- Estetyczna, kolorowa powierzchnia
- Redukcja hałasu związanego z ruchem pojazdów
- Nie zawiera rozpuszczalników

Grubość warstwy: 1,0 do 3,0 mm
TOMKWARC - posadzki przemysłowe specjalnego przeznaczenia TOMKWARC - posadzki przemysłowe specjalnego przeznaczenia TOMKWARC - posadzki przemysłowe specjalnego przeznaczenia TOMKWARC - posadzki przemysłowe specjalnego przeznaczenia TOMKWARC - posadzki przemysłowe specjalnego przeznaczenia TOMKWARC - posadzki przemysłowe specjalnego przeznaczenia TOMKWARC - posadzki przemysłowe specjalnego przeznaczenia